human potential in organisaties herkennen en benutten

Human potential in organisaties herkennen en benutten

Hoogte 70 begeleidt sinds 2005 medewerkers en managers bij hun effectiviteit, vitaliteit en balans in hun werk en bij hun loopbaanontwikkeling. Juist in periodes van nieuwe uitdagingen, verhoogde stress en/of kritiek op iemands functioneren is er vaak een wens én voedingsbodem aanwezig om een stap te zetten, iets nieuws te leren en/of anders met situaties te leren omgaan. Hoogte 70 helpt mensen om dit te doen vanuit hun authentieke kracht en oorspronkelijke potentieel. Hoogte 70 heeft veel ervaring met de begeleiding van bètaprofessionals in onderzoeks- en adviesorganisaties.
Uitgangspunt is een persoonlijke aanpak, met aandacht voor en afstemming over de specifieke werkcontext.

Registerpsycholoog en oprichter van Hoogte 70 Marieke Tiedink: ”Mensen zijn vaak zoveel wijzer dan ze denken (en dan wanneer ze eenzijdig nadruk leggen op hun denken 🙂 ).  Ik heb geleerd om de lichaamstaal als integraal kompas in denken, voelen en handelen te verstaan en doeltreffend te gebruiken in mijn coachtrajecten en trainingen. Daardoor functioneren mensen helderder en besluitvaardiger en kunnen ze keuzes maken die beter in lijn zijn met wat ze kunnen, willen en wat mogelijk is, zodat ze wijzer en effectiever kunnen werken.
De werkwijze van Hoogte 70 is geïnspireerd op het 7-kwaliteitenpalet® van Annet van Laar.


Direct naar:

Begeleiding bij Stress en Burn-out

Persoonlijke ontwikkeling en training

Gratis Loopbaanontwikkeladvies voor 45+

 


”Ik ben heel tevreden over de resultaten van 2 coachtrajecten die Marieke voor onze afdeling heeft gedaan. Er lijkt iets magisch te gebeuren met de mensen, prachtig om hun groei te zien! De mensen doen het uiteindelijk zelf, maar Marieke is de onmisbare katalysator in dit proces.”
Nicole Koenderink – R&D Manager Food Informatics & Supply Chain Management, Wageningen UR Food & Biobased Research

meer referenties

Contact opnemen