Helpt human potential in organisaties herkennen en versterken

Hoogte 70 begeleidt sinds 2005 mensen bij hun effectiviteit, vitaliteit en balans in hun werk en bij hun loopbaanontwikkeling. De naam? Zodra je een dijk, heuvel of berg op loopt, krijg je afstand van je dagelijkse gang van zaken. Daarmee ontstaat overzicht en vaak nieuwe ideeën en impulsen over je mogelijkheden. Dat is ook wat de begeleiding en trainingen van Hoogte 70 geven. In combinatie met het geboortejaar van de oprichter is Hoogte 70 ontstaan.

Juist in periodes van uitdagingen, verhoogde stress en/of kritiek op iemands functioneren is er vaak een wens én voedingsbodem aanwezig om een stap te zetten, iets nieuws te leren en/of anders met situaties te leren omgaan. Hoogte 70 helpt mensen om dit te doen vanuit hun authentieke kracht en oorspronkelijke potentieel.

Uitgangspunt is een persoonlijke aanpak, met aandacht voor en afstemming over de specifieke werkcontext.

Registerpsycholoog en oprichter van Hoogte 70 Marieke Tiedink:
Ik werk met veel verschillende modellen en coachtechnieken, die ik in de loop van de jaren heb verzameld. Centraal in mijn aanbod staan de lichaamsgerichte methodieken van het 7-kwaliteitenpalet® van Annet van Laar. Ik heb geleerd om de lichaamstaal als integraal kompas in denken, voelen en handelen te verstaan en te gebruiken in mijn coachtrajecten en trainingen. Daardoor functioneren mensen helderder en besluitvaardiger en kunnen ze keuzes maken die beter in lijn zijn met wat ze kunnen, willen en wat mogelijk is, zodat ze wijzer en effectiever kunnen werken.
Het resultaat daarvan is meer vitaliteit en balans op fysiek, emotioneel en mentaal niveau.”

Lees meer over:

Begeleiding bij Stress

Persoonlijke ontwikkeling

Loopbaanontwikkeling


‘Ik ben heel tevreden over de resultaten van 2 coachtrajecten die Marieke voor onze afdeling heeft gedaan. Er lijkt iets magisch te gebeuren met de mensen, prachtig om hun groei te zien! De mensen doen het uiteindelijk zelf, maar Marieke is de onmisbare katalysator in dit proces.”
Nicole Koenderink – R&D Manager Food Informatics & Supply Chain Management, Wageningen UR Food & Biobased Research

meer referenties


Contact opnemen