human potential in organisaties herkennen en benutten

360° feedback

Als je in het kader van een ontwikkeltraject of performance managementsysteem wilt weten hoe iemands ontwikkeling op bepaalde competenties is, dan helpt het om vanuit verschillende personen feedback te verzamelen. Een efficiënte en betrouwbare manier om dat te doen is via een competentievragenlijst, speciaal ontwikkeld om 360°-feedback te verzamelen. Hoogte 70 maakt hiervoor gebruik van het competentiesysteem van NOA. Dit bestaat uit 31 competenties, ondergebracht in 6 clusters:

  • Analyseren en ontwikkelen
  • Realiseren
  • Evalueren
  • Communiceren
  • Leidinggeven
  • Persoonlijke competenties

De afname gebeurt online in een beveiligde omgeving.

Deze methode stimuleert zelfinzicht en zelfreflectie. Naast de deelnemer zelf, beantwoorden ook anderen uit de (werk)omgeving de vragen over de competenties van de deelnemer. Dit zijn bijvoorbeeld collega’s, leidinggevende(n), interne klanten en/of medewerkers.

werkwijze
  • je kiest (in overleg) welke competenties in de vragenlijst moeten worden opgenomen
  • je kiest (in overleg) welke personen feedback geven en geeft aan welke rol zij hebben (medewerker, leidinggevende, interne klant of collega)
  • betrokkene zelf en gekozen personen ontvangen de vragenlijst (en naar wens na 5 dagen een reminder)
  • je ontvangt een rapport

Het rapport brengt de sterke punten en ontwikkelpunten van de persoon in kwestie in kaart. Daarnaast wordt inzichtelijk gemaakt op welke competenties betrokkene zichzelf (sterk) anders beoordeelt dan zijn/haar omgeving. Dit kan de deelnemer nieuwe inzichten geven in hoe anderen hem/haar zien en ervaren. De uitgebreide maar overzichtelijke rapportage gebruikt in loopbaantrajecten en in het POP (persoonlijke ontwikkelplan) van mensen.

Meer informatie