Helpt human potential in organisaties herkennen en versterken

Persoonlijke ontwikkeling

Ieder mens ontwikkelt zich voortdurend, niet alleen inhoudelijk op het eigen vakgebied maar ook professioneel op het gebied van samenwerking, communicatie, persoonlijk leiderschap en persoonlijke effectiviteit. Soms komen we in een situatie, waarin alles wat we hebben geleerd niet toereikend is of waarin de opgebouwde aanpak of stijl niet lijkt te werken.

Een nieuwe invalshoek is nodig maar nog niet gevonden. Iemand wil of moet anders met een bepaalde situatie omgaan of anders reageren, maar heeft nog geen alternatief voorhanden. Een coachtraject of individuele training biedt dan ruimte en structuur om te ondervinden welke alternatieven iemand nog meer tot zijn beschikking heeft.


Personal Coaching


Aanleidingen:

 • kritiek op stijl van communiceren,
 • de wens om beter om te gaan met weerstand of vertraging,
  met veranderende situaties, met stress en emotie op het werk,
 • de noodzaak om steviger positie in te nemen,
 • overbelasting en verstoorde werk-privé-balans,
 • onvoldoende begrenzing van inzet.

Een coachtraject bestaat uit de volgende stappen:

 • Intake met medewerker en desgewenst met leidinggevende/HR/Bedrijfsarts
 • Afstemmen plan van aanpak, zodat de doelen helder zijn en aansluiten bij de specifieke werkcontext
 • Coachtraject van 6 sessies
 • Evaluatie met medewerker en zo mogelijk met leidinggevende/HR/Bedrijfsarts
 • Naar keuze verlenging mogelijk van 3 of 6 sessies

In een coachingstraject neemt iemand afstand van zijn dagelijkse doen en laten. Er is ruimte en structuur om gedragspatronen te verkennen en te onderscheiden wat wel en niet effectief is. In de sessies worden eigen creativiteit en oplossingsvermogen aangeboord zodat eigen doelen helder worden en nieuwe handelingsopties ontstaan die beter bij de persoon en de situatie passen.
Neem contact op


Individuele communicatietraining


Aanleidingen:

 • de wens om in meetings effectiever te reageren op emoties en weerstand (ook die van zichzelf)
 • irritatie of spanning in de omgang met bepaald gedrag van collega of medewerker,
 • iemand heeft veel geleerd in een (communicatie)training, en wil leren het werkelijk toe te passen in de eigen (soms weerbarstige) praktijk.

Een individuele training bestaat uit de volgende stappen:

 • Intake met medewerker en desgewenst met leidinggevende/HR/Bedrijfsarts
 • Afstemmen plan van aanpak, zodat de doelen helder zijn en aansluiten bij de specifieke werkcontext
 • Individuele training van 6 sessies, waarvan 1 of 2 met acteur
 • Evaluatie met medewerker en zo mogelijk met leidinggevende/HR/Bedrijfsarts

In een individuele training wordt net als in een coachingtraject gewerkt met het verkennen en toepassen van nieuw gedrag. Er ligt meer accent op het inbrengen van eigen casussen en de inzet van een acteur (1 of 2 sessies) zorgt voor extra uitdaging, oefening en feedback.
Neem contact op


360° feedback

Als je in het kader van een ontwikkeltraject of performance managementsysteem wilt weten hoe iemands ontwikkeling op bepaalde competenties is, dan helpt het om vanuit verschillende personen feedback te verzamelen. Een efficiënte en betrouwbare manier om dat te doen is via een competentievragenlijst, speciaal ontwikkeld om 360°-feedback te verzamelen. Hoogte 70 maakt hiervoor gebruik van het competentiesysteem van NOA. Dit bestaat uit 31 competenties, ondergebracht in 6 clusters:

 • Analyseren en ontwikkelen
 • Realiseren
 • Evalueren
 • Communiceren
 • Leidinggeven
 • Persoonlijke competenties

De afname gebeurt online in een beveiligde omgeving.

Deze methode stimuleert zelfinzicht en zelfreflectie. Naast de deelnemer zelf, beantwoorden ook anderen uit de (werk)omgeving de vragen over de competenties van de deelnemer. Dit zijn bijvoorbeeld collega’s, leidinggevende(n), interne klanten en/of medewerkers.

werkwijze
 • je kiest (in overleg) welke competenties in de vragenlijst moeten worden opgenomen
 • je kiest (in overleg) welke personen feedback geven en geeft aan welke rol zij hebben (medewerker, leidinggevende, interne klant of collega)
 • betrokkene zelf en gekozen personen ontvangen de vragenlijst (en naar wens na 5 dagen een reminder)
 • je ontvangt een rapport

Het rapport brengt de sterke punten en ontwikkelpunten van de persoon in kwestie in kaart. Daarnaast wordt inzichtelijk gemaakt op welke competenties betrokkene zichzelf (sterk) anders beoordeelt dan zijn/haar omgeving. Dit kan de deelnemer nieuwe inzichten geven in hoe anderen hem/haar zien en ervaren. De uitgebreide maar overzichtelijke rapportage gebruikt in loopbaantrajecten en in het POP (persoonlijke ontwikkelplan) van mensen.
Meer informatie over 360° feedback


”Ik ben heel tevreden over de resultaten van 2 coachtrajecten die Marieke voor onze afdeling heeft gedaan. Er lijkt iets magisch te gebeuren met de mensen, prachtig om hun groei te zien! De mensen doen het uiteindelijk zelf, maar Marieke is de onmisbare katalysator in dit proces.”
Nicole Koenderink – R&D Manager Food Informatics & Supply Chain Management, Wageningen UR Food & Biobased Research
Meer referenties