human potential in organisaties herkennen en benutten

Persoonlijke ontwikkeling en training

Ieder mens ontwikkelt zich voortdurend, niet alleen inhoudelijk op het eigen vakgebied maar ook professioneel op het gebied van samenwerking, communicatie, persoonlijk leiderschap en persoonlijke effectiviteit. Soms komen we in een situatie, waarin alles wat we hebben geleerd niet toereikend is of waarin de opgebouwde aanpak of stijl niet lijkt te werken.

Een nieuwe invalshoek is nodig maar nog niet gevonden. Iemand wil of moet anders met een bepaalde situatie omgaan of anders reageren, maar heeft nog geen alternatief voorhanden. Een coachtraject of individuele training biedt dan ruimte en structuur om te ondervinden welke alternatieven iemand nog meer tot zijn beschikking heeft.


Personal Coaching


Aanleidingen:

 • kritiek op stijl van communiceren,
 • de wens om beter om te gaan met weerstand of vertraging,
  met veranderende situaties, met stress en emotie op het werk,
 • de noodzaak om steviger positie in te nemen,
 • overbelasting en verstoorde werk-privé-balans,
 • onvoldoende begrenzing van inzet.

Een coachtraject bestaat uit de volgende stappen:

 • Intake met medewerker en desgewenst met leidinggevende/HR/Bedrijfsarts
 • Afstemmen plan van aanpak, zodat de doelen helder zijn en aansluiten bij de specifieke werkcontext
 • Coachtraject van 6 sessies
 • Evaluatie met medewerker en zo mogelijk met leidinggevende/HR/Bedrijfsarts
 • Naar keuze verlenging mogelijk van 3 of 6 sessies

In een coachingstraject neemt iemand afstand van zijn dagelijkse doen en laten. Er is ruimte en structuur om gedragspatronen te verkennen en te onderscheiden wat wel en niet effectief is. In de sessies worden eigen creativiteit en oplossingsvermogen aangeboord zodat eigen doelen helder worden en nieuwe handelingsopties ontstaan die beter bij de persoon en de situatie passen.
Neem contact op


Individuele communicatietraining


Aanleidingen:

 • de wens om in meetings effectiever te reageren op emoties en weerstand (ook die van zichzelf)
 • irritatie of spanning in de omgang met bepaald gedrag van collega of medewerker,
 • iemand heeft veel geleerd in een (communicatie)training, en wil leren het werkelijk toe te passen in de eigen (soms weerbarstige) praktijk.

Een individuele training bestaat uit de volgende stappen:

 • Intake met medewerker en desgewenst met leidinggevende/HR/Bedrijfsarts
 • Afstemmen plan van aanpak, zodat de doelen helder zijn en aansluiten bij de specifieke werkcontext
 • Individuele training van 6 sessies, waarvan 1 of 2 met acteur
 • Evaluatie met medewerker en zo mogelijk met leidinggevende/HR/Bedrijfsarts

In een individuele training wordt net als in een coachingtraject gewerkt met het verkennen en toepassen van nieuw gedrag. Er ligt meer accent op het inbrengen van eigen casussen en de inzet van een acteur (1 of 2 sessies) zorgt voor extra uitdaging, oefening en feedback.
Neem contact op


”Ik ben heel tevreden over de resultaten van 2 coachtrajecten die Marieke voor onze afdeling heeft gedaan. Er lijkt iets magisch te gebeuren met de mensen, prachtig om hun groei te zien! De mensen doen het uiteindelijk zelf, maar Marieke is de onmisbare katalysator in dit proces.”
Nicole Koenderink – R&D Manager Food Informatics & Supply Chain Management, Wageningen UR Food & Biobased Research
Meer referenties