human potential in organisaties herkennen en benutten

Loopbaanontwikkeling

Organisaties, taken, functies en mensen veranderen voortdurend. In die veranderingen worden alle betrokkenen uitgedaagd om te leren, zich aan te passen, processen anders in te richten of juist voet bij stuk te houden.

Met of zonder directe aanleiding: soms is de tijd rijp voor een heroriëntatie op iemands (senior) rol binnen de afdeling, zijn/haar takenpakket en/of doorgroeimogelijkheden. Met diverse instrumenten help ik betrokkene om kwaliteiten, inspiratie, loopbaanwensen en – mogelijkheden in kaart te brengen, zodat de opties helder zijn en er een doorleefde en realistische keus gemaakt kan worden.

Sinds ik in 1995 als psycholoog ging werken, heb ik al vele vakspecialisten geholpen om vanuit hun eigenheid en potentieel keuzes te maken en stappen te zetten die werkelijk bij hen passen. Bij elk kruispunt of dilemma in je loopbaan word je immers uitgedaagd om (opnieuw) je plek in te nemen, te vertrouwen op wat je kunt en wilt, om dat te realiseren wat bij je past in de actuele maatschappelijke realiteit.


Ontwikkelings-advies

In 3 sessies van 1,5 uur werken medewerkers aan een actueel perspectief op hun volgende loopbaanstap. Ze onderzoeken heel dicht bij henzelf hun talenten en werkplezier en staan stil bij hun unieke stijl en bijdrage. 

Eindresultaat is zicht op één of meerdere onderzoeksrichtingen en een stappenplan daarvoor, variërend van jobcrafting (bewerkstelligen van aanpassingen aan huidige functie of functie-uitoefening) tot een opleidings- en/of extern arbeidsmarktbenaderings-plan.
Voor iedereen die behoefte heeft aan bezinning op zijn/haar huidige positie en een helder perspectief voor de toekomst.
Neem contact op


Ontwikkelings-assessment

Met behulp van vragenlijsten, interview en rollenspelen worden werk- en denkniveau, persoonlijkheid, motivatie, werkstijl, praktische vaardigheden, ambities, talenten en mogelijke functies en richtingen in kaart gebracht.

Een ontwikkelings-assessment wordt vooral ingezet:

  • direct na aanstelling, zodat het leer,- en/of begeleidingstraject voor deze medewerker in het eerste jaar in de nieuwe functie perfect kan aansluiten bij zijn aanwezige kwaliteiten, potentieel en gewenste ontwikkeling.
  • als organisatie en medewerker willen weten of betreffende medewerker succesvol door kan groeien naar een nieuwe functie of richting binnen de organisatie.
  • als organisatie en/of medewerker willen weten welke ambities, talenten en mogelijke functies en richtingen bij deze medewerker passen.

Eindresultaat is een duidelijk en onderbouwd adviesrapport over de persoonlijkheid, werkstijl, competenties en loopbaan,- en ontwikkelingsmogelijkheden van betrokkene, inclusief scholingsadvies, handvatten en tips voor effectieve begeleiding.
Neem contact op


Loopbaankoerstraject

Een loopbaankoerstraject biedt de medewerker de kans om in een vijftal sessies gericht te werken aan een overzicht van dat wat belangrijk is in zijn/haar werk op basis van eigen ervaringen, talenten, feedback en testresultaten. Het programma bestaat niet alleen uit testen om competenties en mogelijkheden te objectiveren, maar er is daarnaast tijd en aandacht om de authentieke beweging tot verandering van de medewerker te empoweren en faciliteren.

Eindresultaat is niet alleen helderheid over loopbaanopties, maar ook inzicht en ervaring in welke vervolgstappen aan de orde zijn. Vaak worden er tijdens het traject al concrete stappen gezet: marktonderzoek (intern of extern) naar de realiseerbaarheid van de diverse opties, netwerkgesprekken. Soms start iemand met een nieuwe baan aan het eind van het traject.
Neem contact op


Loopbaancoaching

Zeer geschikt in reïntegratietrajecten, waar terugkeer in de huidige functie niet vanzelfsprekend of wenselijk is.  Er wordt gewerkt aan het vergroten van zelfkennis en het ontdekken van wie u bent, wat u drijft, waar u de meeste energie van krijgt en waar u goed in bent. Met die zelfkennis kijkt u naar uw mogelijkheden en bepaalt u de route om uw doelen te bereiken. Zo creëert u een heldere visie op uw toekomst. 

Na de intake wordt een plan van aanpak voorgesteld. 6 of 9 sessies, met een voorstel uit de volgende instrumenten: 7-kwaliteitenpalet®, vragenlijsten, diverse opdrachten, fysieke oefeningen en 360°-feedback. Het traject bestaat uit:

  • onderzoeken en in beeld brengen welke opties er zijn;
  • in lijn brengen van: kunnen, willen en realiseren;
  • in gang zetten van de gewenste vervolgstap.

Het resultaat is een passend en vitaal loopbaanperspectief dat energie geeft én bijpassende concrete acties om dit perspectief te realiseren in samenspraak met HR.
Neem contact op


Referenties

“Marieke, je hebt me geholpen tijdens een periode waarin ik op zoek was naar een andere richting voor mijn loopbaan. In mijn functie kreeg ik geen energie meer, waardoor verandering noodzakelijk was. Jij hebt me geholpen mijn sterke kanten te ontdekken en handvatten te geven om mijn zwakkere kanten te verbeteren of te accepteren. Dit heeft me geholpen met de keuze voor een richting en een nieuwe baan, maar me ook geleerd bewust te zijn van de keuzes die ik zelf maak en de consequenties die ze hebben. Doordat ik meer inzicht in mezelf heb gekregen, kies ik bewuster en ben ik voor mijn collega’s, kennissen en vrienden duidelijker geworden. Enorm bedankt voor je hulp.”

”Dank je wel voor het rapport en natuurlijk ook het assessment. In mijn ogen geeft het rapport een goed overzicht van wat we behandeld hebben en geef je nuttige tips om effectiever te presteren in situaties waar ik soms moeite mee heb. De rollenspellen waren voor mij echt een eye-opener.”

‘En nogmaals bedankt voor je fijne coaching tijdens het ontwikkelingsadvies, ik heb de gesprekken als heel prettig ervaren, ik kwam er elke keer met nieuwe energie van terug. Ik ga deze energie vast proberen te houden en stap voor stap verder werken aan weer fijner werken in de komende tijd!”
meer referenties