Loopbaan

| Inzicht in eigen talent en kwaliteiten | loopbaanbezinning | een andere rol als senior | loopbaandilemma’s | keuzes maken | inzicht in vervolgstappen |

Loopbaan koers Hoogte70 Marieke Tiedink

Net als in de natuur is alles steeds in beweging. Mensen, organisaties, functies en taken veranderen voortdurend. In die veranderingen word je steeds weer uitgedaagd om te leren, je positie opnieuw te bepalen, keuzes te maken, mee te bewegen, een nieuwe aanpak uit te proberen of grenzen te stellen.

Sinds ik in 1995 als psycholoog ging werken, heb ik al vele vakspecialisten geholpen om vanuit hun eigenheid en potentieel keuzes te maken en stappen te zetten die werkelijk bij hen passen. Bij elk kruispunt of dilemma in je loopbaan word je immers uitgedaagd om (opnieuw) je plek in te nemen, te vertrouwen op wat je kunt en wilt, om dat te realiseren wat bij je past in de actuele maatschappelijke realiteit.

H’70 biedt loopbaancoaching bij de volgende thema’s:

  • heroriëntatie op iemands (senior) rol binnen de afdeling, zijn/haar takenpakket en/of doorgroeimogelijkheden;
  • reïntegratie in de eigen (of in een andere) functie;
  • bezinning op een volgende loopbaanstap of keuze voor een opleiding.

In een intakegesprek bespreken we je vraag, doelstellingen en onderliggende wens. Hieruit ontstaat desgewenst een plan van aanpak van 3-6 sessies met één of meer van de volgende elementen:

  • onderzoek naar jouw unieke stijl en bijdrage, je talenten en werkplezier
  • onderzoek naar eventuele belemmeringen of twijfels
  • in lijn brengen van: kunnen, willen en realiseren;
  • in gang zetten van de gewenste vervolgstap.

Het resultaat is vergroting van je zelfkennis, een passend en vitaal loopbaanperspectief dat energie geeft én bijpassende concrete acties om dit perspectief te realiseren.

of lees meer over de werkwijze

Referenties

“Marieke, je hebt me geholpen tijdens een periode waarin ik op zoek was naar een andere richting voor mijn loopbaan. In mijn functie kreeg ik geen energie meer, waardoor verandering noodzakelijk was. Jij hebt me geholpen mijn sterke kanten te ontdekken en handvatten te geven om mijn zwakkere kanten te verbeteren of te accepteren. Dit heeft me geholpen met de keuze voor een richting en een nieuwe baan, maar me ook geleerd bewust te zijn van de keuzes die ik zelf maak en de consequenties die ze hebben. Doordat ik meer inzicht in mezelf heb gekregen, kies ik bewuster en ben ik voor mijn collega’s, kennissen en vrienden duidelijker geworden. Enorm bedankt voor je hulp.”
Richard van der Valk – Responsible Chemist

Meer referenties