human potential in organisaties herkennen en benutten

Loopbaancoaching

Een loopbaancoachtraject kan verschillende doelen hebben:

  • onderzoeken van de (terugkerende) vraag óf een loopbaanstap aan de orde is;
  • helder in beeld brengen wat een passende loopbaanstap is;
  • in lijn brengen van: kunnen, willen en realiseren;
  • in gang zetten van de gewenste vervolgstap.

Afhankelijk van de aanleiding, context en wens van organisatie en medewerker, stel ik een aanpak voor. Resultaat is een directe vervolgstap, een plan van aanpak om die stap te realiseren of een hernieuwde keus voor de actuele positie. De inhoud van de uitkomst is vooraf niet te voorspellen, maar zeker is dat het traject leidt tot helderheid en een gefundeerde keuze.

Een loopbaancoachtraject bestaat uit de volgende stappen:

  • Intake met medewerker en zo mogelijk met leidinggevende en/of HR-adviseur.
  • Afstemmen plan van aanpak, zodat de doelen helder zijn en aansluiten bij het specifieke aanleiding voor dit loopbaancoachtraject.
  • Coachtraject van 6 sessies.
  • Evaluatie met medewerker en indien gewenst met leidinggevende en/of HR-adviseur.
  • Naar keuze verlenging mogelijk van 3 of 6 sessies.

Meer informatie

Iemand doorverwijzen