human potential in organisaties herkennen en benutten

Loopbaankoerstraject

Een loopbaankoerstraject biedt de medewerker de kans om in een vijftal sessies gericht te werken aan een overzicht van dat wat belangrijk is in zijn/haar werk op basis van eigen ervaringen, talenten, feedback en testresultaten. Resultaat is niet alleen helderheid over loopbaanopties, maar ook inzicht in welke vervolgstappen aan de orde zijn.

Een loopbaankoerstraject bestaat uit de volgende elementen:

  1. intake
  2. onderzoek
    • naar drijfveren en inspiratiebronnen
    • naar balans en disbalans in vitale kwaliteiten (m.b.v. 7-kwaliteitenpalet©*)
    • naar persoonlijk profiel, werkstijl, interesses en werk- en denkniveau**
  3. opstellen van een overzichtsdocument met loopbaanopties binnen danwel buiten de huidige functie
  4. evaluatie van dit overzichtsdocument met leidinggevende en/of HR

Na afloop is in ieder geval helder welke loopbaanopties iemand heeft, die passen bij zijn/haar interesses en capaciteiten. Vaak worden er tijdens het traject al wat concrete stappen gezet: marktonderzoek (intern of extern) naar de realiseerbaarheid van de diverse opties, netwerkgesprekken. Soms start iemand met een nieuwe baan aan het eind van het traject.

Meer informatie

Iemand doorverwijzen

 

* Het 7-kwaliteitenpalet© is ontwikkeld door Annet van Laar en gebaseerd op het boek: Laar, A. van. (2012) Van binnen weet je alles, handboek voor lichaamswijsheid. Haarlem: Altamira.

** m.b.v. psychologisch testmateriaal van o.a. NOA-VU, Hogrefe, Test Group Consulting,