human potential in organisaties herkennen en benutten

Stress-scan

Bij ongezonde stress is er sprake van disbalans tussen spanning en ontspanning. Dit is merkbaar zowel fysiek (o.a. spierspanning, rugpijn, slaapproblemen), emotioneel (o.a. angst, onzekerheid) als mentaal (o.a. teveel of te weinig plek innemen, schijnzeker).

Bij ongezonde stress kunnen heel veel factoren ene rol spelen: organisatorisch, persoonlijk, vakinhoudelijk, prive. Voordat je kunt kiezen welke aanpak iemand helpt om te herstellen en een betere balans tussen spanning en ontspanning te ontwikkelen, is informatie nodig.

In een stress-scan wordt individueel geïnventariseerd:

  • iemands actuele balans tussen inspanning en ontspanning
  • of en in welke mate sprake is van overspanning en/of burn-out
  • inventarisatie van stressbronnen
  • inventarisatie van buffers

Doel is in kaart brengen wat er nodig is en op korte en langere termijn inschatten wat werkgever en werknemer kunnen doen om meer balans te bewerkstelligen.

Aanpak

  • medewerker vult vragenlijsten in
  • gesprek medewerker en psycholoog, inclusief BodyMindScan©*
  • een overzicht op A4 met de bevindingen, tips en oplossingsrichtingen, zodat helder wordt wat je als werkgever kunt doen, wat de medewerker zelf kan doen en wat evt. nog ontwikkeld moet worden.

 Resultaten

  • zowel werkgever als medewerker hebben inzicht in en overzicht over de werkfactoren en de persoonlijke facturen m.b.t. werkstress en kunnen op basis daarvan oplossingsrichtingen kiezen
  • medewerker heeft inzicht in eigen stresspatroon en de reeds beschikbare resources en weet wat de 1e stap is naar meer balans en ontspanning.

Meer informatie

Iemand doorverwijzen

 

 * Ik ben licentiehouder 7-kwaliteitenpalet©. Dit betekent dat ik ben opgeleid in De psychologie van het lichaam van Annet van Laar. De BodyMindScan©* is één van de methodieken uit deze opleiding.