human potential in organisaties herkennen en benutten

Vergelijking loopbaankoerstraject, loopbaancoaching en loopbaan-assessment

Bij een loopbaan-assessment ligt het accent op in korte tijd een onderbouwd advies geven over de competenties, loopbaan- en ontwikkelingsmogelijkheden.

Bij een loopbaankoerstraject zitten ook testen om competenties en mogelijkheden te objectiveren, maar is daarnaast tijd en aandacht om de authentieke beweging tot verandering van de medewerker te empoweren en faciliteren.

Bij loopbaancoaching ligt de focus op het begeleiden van iemands volgende stap. Testen en vragenlijsten kunnen worden ingezet wanneer dit behulpzaam is, maar staan niet centraal.