Werkwijze

Liefde voor leren staat centraal in het begeleidingswerk van H’70. Niet alleen theoretisch maar leren met je hele wezen, met hoofd, hart en buik. Wat je eerder bewust of onbewust hebt aangeleerd, voldoet soms niet in de nieuwe situaties waarvoor je je gesteld ziet. Daarbij zijn er meestal geen kant- en klare antwoorden of oplossingen, maar verkennen we op basis van jouw specifieke kwaliteitenpotentieel waar en hoe je te winnen hebt. Je leert nog weer meer over je eigen gebruiksaanwijzing en maakt contact met je innerlijke kompas. Je breidt je gedragsrepertoire uit op de manier die bij je past., o.a. met de volgende methodieken:

  • Het lichaam lezen 3D© (diagnostiek van kwaliteiten en gedragspatronen)
  • 7-kwaliteitenpalet® (integratie fysiek, emotioneel, mentaal)
  • Body-mind-integratie-oefeningen© (emotioneel)
  • BodyMindScan© (diagnostiek van energie- en gedragspatronen)

Deze methodieken zijn ontwikkeld door Annet van Laar, opleider en auteur van het boek: Laar, A. van. (2012) Van binnen weet je alles, handboek voor lichaamswijsheid. Haarlem: Altamira.

Uitgangspunten in de begeleiding
  • Maatwerk en afstemming op jouw vraagstuk en situatie.
  • Humor, creativiteit, ruimte om te experimenteren.
  • Vertrouwelijke omgang met persoonlijke informatie.
  • Tussen de sessies door gerichte opdrachten om inzichten en ervaringen uit de sessies te onderzoeken, oefenen en in de praktijk te integreren.
  • Goede afstemming vooraf over de wijze waarop de werkgever geïnformeerd wordt en betrokken is
  • Werken en rapporteren conform de beroepscode van het NIP.
Intake

De eerste stap bestaat uit een kennismaking en intake. Dit is een sessie van 1,5 uur waarin we je vraag, de context, de gewenste uitkomst(en) en de mogelijke aanpak bespreken. Naar wens krijg je via de methodieken van het 7-kwaliteitenpalet® zicht op je gedragspatronen en je potentie. Tijdens de intake krijg je een indruk van mijn manier van werken en kan ik aangeven of en wat ik voor je kan betekenen. We checken beiden of er een klik is wat betreft persoon en  aanpak.

Is dit het geval, dan schrijf ik een plan van aanpak op één A4 met daarin de doelstellingen, aanpak en inschatting van het benodigde aantal sessies, meestal tussen 3-9 sessies. Dit leg ik aan jou voor en desgewenst aan je werkgever. Bij akkoord gaat de coaching van start.