human potential in organisaties herkennen en benutten

Visie en Werkwijze

Oprichter van Hoogte 70 drs. Marieke Tiedink is Registerpsycholoog Arbeid & Organisatie, Arbeid & Gezondheid en Lichaamswerkend psycholoog NIP en werkt sinds 1995 als coach, loopbaanadviseur en assessmentpsycholoog.

”Het helpen ontdekken en vrijmaken van het potentieel van mensen, van hun oorspronkelijke energie en talent, dat vind ik het mooiste wat er is. Ik ben steeds weer gefascineerd door het effect wanneer oorspronkelijke kwaliteiten de ruimte krijgen.”


Uitgangspunten in de begeleiding
 • Goede afstemming van doelstellingen en verantwoordelijkheden
 • Vertrouwelijke omgang met persoonlijke informatie.
 • Humor, creativiteit, ruimte om te experimenteren.
 • Goede afstemming over de wijze waarop de werkgever geïnformeerd wordt en betrokken is.
 • Werken en rapporteren conform de beroepscode van het NIP.

Intake

De eerste stap is steeds: kennismaking en intake. Soms vult iemand vooraf een vragenlijst in. In de intake onderzoeken we de kern van de vraag. Soms is dit al voldoende om verder te kunnen. Anders zetten we een plan van aanpak op. Het kan ook zijn dat iemand ergens anders beter kan worden begeleid, dan help ik zoeken naar de juiste plek.


Methodieken

In de loop van 20 jaar coaching, assessment en loopbaanbegeleiding heb ik me steeds verder bijgeschoold. Fundamenten in de begeleiding zijn:

 • Arbeid- & Organisatiepsychologie (RU Nijmegen)
 • Psychologie van Arbeid & Gezondheid (OU)
 • Opleiding Het lichaam en de Psycholoog (NIP-PAO)
 • Opleiding De psychologie van het lichaam en licentie 7-kwaliteitenpalet® (Annet van Laar)
 • Oplossingsgerichte psychologie (GITP-PAO)
 • Sensorimotor Psychotherapy level 1 (SPI)
 • Focusing voor professionals (Aaffien de Vries)
 • Mindfulness (Ity Hardy) en Chi Neng Chigong (Frank Lageweg)

Licentie 7-kwaliteitenpalet®

Ik ben licentiehouder 7-kwaliteitenpalet®. Dit betekent dat ik de opleiding De psychologie van het Lichaam heb afgerond en deelneem aan doorlopende professionalisering. Ik heb geleerd om de lichaamstaal als integraal kompas in denken, voelen en handelen te verstaan en doeltreffend te gebruiken in mijn coachings-praktijk. De opleiding is gebaseerd op het gedachtegoed van Annet van Laar.

Ik heb de beschikking over de volgende instrumenten:

 • 7-kwaliteitenpalet® (integratie fysiek, emotioneel, mentaal)
 • BodyMindScan© (diagnostiek van energie- en gedragspatronen)
 • Het lichaam lezen 3D© (diagnostiek van kwaliteiten en gedragspatronen)
 • Body-mind-integratieoefeningen©

Deze methodieken zijn ontwikkeld door Annet van Laar en gebaseerd op haar boek: Laar, A. van. (2012) Van binnen weet je alles, handboek voor lichaamswijsheid. Haarlem: Altamira.
Meer vitaliteit, welzijn en balans op fysiek, emotioneel en mentaal niveau is het resultaat, waardoor je als cliënt/coachee competenter wordt in allerlei situaties.


Contact opnemen