7-kwaliteitenpalet®

Het 7-kwaliteitenpalet®, ontwikkeld door Annet van Laar, is een instrument waarmee ik mensen begeleid naar een grotere beschikbaarheid van hun kwaliteiten in doen, voelen en denken.

Ik ben licentiehouder 7-kwaliteitenpalet®. Dit betekent dat ik de opleiding De psychologie van het Lichaam heb afgerond en deelneem aan doorlopende professionalisering. Ik heb geleerd om de lichaamstaal als integraal kompas in denken, voelen en handelen te verstaan en doeltreffend te gebruiken in mijn coachings-praktijk. De opleiding is gebaseerd op het gedachtegoed van Annet van Laar.

Ik heb de beschikking over de volgende instrumenten:

  • 7-kwaliteitenpalet® (integratie fysiek, emotioneel, mentaal)
  • BodyMindScan© (diagnostiek van energie- en gedragspatronen)
  • Het lichaam lezen 3D© (diagnostiek van kwaliteiten en gedragspatronen)
  • Body-mind-integratieoefeningen©

Deze methodieken zijn ontwikkeld door Annet van Laar en gebaseerd op
haar boek: Laar, A. van. (2012) Van binnen weet je alles, handboek voor lichaamswijsheid. Haarlem: Altamira.

Meer vitaliteit, welzijn en balans op fysiek, emotioneel en mentaal
niveau is het resultaat, waardoor je als cliënt/coachee competenter
wordt in allerlei situaties.